Κεντρική Σελίδα  
 :::  Κεντρική Σελίδα Home Ι Χρήσιμα τηλέφωνα στη Λέσβο :::

www.uti.gr :: Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης ::

 

Εικαστικά Θέματα
:: Λιμάνια ::


Μυτιλήνης
Λημεναρχείο Τηλ 22510 40827
Σιγριού
Λημεναρχείο Τηλ 22530 54433


Εικαστικά Θέματα
:: Αεροδρόμιο ::


Οδυσσέας Ελύτης
Υ.Π.Α. Τηλ 22510 38700


Εικαστικά Θέματα
:: Αστυνομία ::


ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ, Ερεσού 17
Τηλ. Κέντρο : 2251 042339
Ελέγχου Διαβατηρίων : 2251 028398

 


© 2002-2003 www.uti.gr